Beboerforeningen Christianshaven, 8300 Odder

NYHEDER:

FASTELAVNSFEST med tøndesklagning på legepladsen

søndag d. 11. februar kl. 11

webmaster Knud Søndergård -mail: webmaster@christianshaven.dk - seneste redigering 7.2.2018

Velkommen til beboerforeningen Christianshaven

 

Beboerforeningens område er den ældste del af Christianslund- og Åhavekvarteret. Det er udbygget i perioden 1973 - 1978.

Det omfatter lige husnumre i Christianslund fra 2 - 74 og ulige husnumre i Åhaven fra 1 - 47.

 

Området består af 61 villaer med stikveje, parkeringspladser og et udbygget stisystem.

Midt i området er der et stort grønt fællesområde med en fantastisk legeplads, petanquebane og bålplads med borde og bænke.

På en del af området er der plantet frugttræer.

 

Medlemskab af beboerforeningen er tinglyst og pligtig idet vi selv skal vedligeholde vore stikveje, parkeringspladser og grønne områder.

Medlemskabet koster i 2017 1.800 kr pr parcel.